กำหนดการ การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์และเครื่องร่อน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 61 ประจำปีการศึกษา 2554 ระดับภาค
ณ  ศูนย์หุ่นยนต์จังหวัดกำแพงเพชร
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่  13 – 15  ธันวาคม  2554 

 ***********************************************************
  
ผลการแข่งขันหุ่นยนต์และเครื่องบินในงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 61
ของศูนย์หุ่นยนต์จังหวัดนครสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
วันที่ 26 – 27 พ.ย. 2554
ณ โรงเรียนนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

การแข่งขันประเภท การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้น ป.1-6
อันดับที่ โรงเรียน สังกัด
1 วัดเทพสุทธาวาส สพป.นว.3
2 บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ สพป.นว.2
3 วัดทัพหลวง สพป.อท.2
การแข่งขันประเภท การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้น ม.1-3
อันดับที่ โรงเรียน สังกัด
1 เก้าเลี้ยววิทยา สพม.42
2 หนองบัว สพม.42
3 นครสวรรค์ สพม.42
การแข่งขันประเภท การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้น ม.4-6
อันดับที่ โรงเรียน สังกัด
1 ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม.42
2 หนองบัว สพม.42
3 นครสวรรค์ สพม.42
การแข่งขันประเภท การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับชั้น ป.1-6
อันดับที่ โรงเรียน สังกัด
1 เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต เทศบาลนครสวรรค์
2 ทองประสาทเวทย์ สพป.นว.2
3 วัดเทพสุทธาวาส สพป.นว.1
การแข่งขันประเภท การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับชั้น ม.1-3
อันดับที่ โรงเรียน สังกัด
1 หนองบัว สพม.42
2 ลานสักวิทยา สพม.42
3 ห้วยคตพิทยาคม สพม.42
การแข่งขันประเภท การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับชั้น ม.4-6
อันดับที่ โรงเรียน สังกัด
1 ลานสักวิทยา สพม.42
2 หนองบัว สพม.42
3 ลาดยาววิทยาคม สพม.42
การแข่งขันประเภท การแข่งขันโครงงานหุ่นยนต์  ระดับชั้น ป.1-6
อันดับที่ โรงเรียน สังกัด
1 บ้านเขาล้อ (เขาล้อประชาชนูทิศ) สพป.นว.3
2 วัดทัพหลวง สพป.อท.2
3 วัดมรรครังสฤษดิ์ สพป.นว.1
การแข่งขันประเภท การแข่งขันโครงงานหุ่นยนต์  ระดับชั้น ม.1-3
อันดับที่ โรงเรียน สังกัด
1 ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม.42
2 ลานสักวิทยา สพม.42
3 หนองบัว สพม.42
การแข่งขันประเภท การแข่งขันโครงงานหุ่นยนต์  ระดับชั้น ม.4-6
อันดับที่ โรงเรียน สังกัด
1 ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม.42
2 ตาคลีประชาสรรค์ สพม.42
3 หนองบัว สพม.42
การแข่งขันประเภท การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทบินไกล  ระดับชั้น ป.1-6
อันดับที่ โรงเรียน สังกัด
1 บ้านคลองโป่ง สพป.อท.2
2 บ้านเขาล้อ (เขาล้อประชาชนูทิศ) สพป.นว.3
3 วัดเทพสุทธาวาส สพป.นว.3
การแข่งขันประเภท การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทบินนาน  ระดับชั้น ป.1-6
อันดับที่ โรงเรียน สังกัด
1 บ้านคลองลาน สพป.นว.3
2 บ้านเขาล้อ (เขาล้อประชาชนูทิศ) สพป.นว.3
3 วัดเนินมะขามงาม สพป.นว.1
การแข่งขันประเภท การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล  ระดับชั้น ม.1-3
อันดับที่ โรงเรียน สังกัด
1 ลานสักวิทยา สพม.42
2 ทหารอากาศอนุสรณ์ สพม.42
3 สวนป่าแม่กะสี สพป.นว.2
การแข่งขันประเภท การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน  ระดับชั้น ม.1-3
อันดับที่ โรงเรียน สังกัด
1 สวนป่าแม่กะสี สพป.นว.2
2 ลานสักวิทยา สพม.42
3 ทหารอากาศอนุสรณ์ สพม.42

ประชาสัมพันธ์    
แนวปฎิบัติการแข่ง  
ตารางการแข่งขันหุ่นยนต์และเครื่องบิน 
การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์
    

การแข่งขันหุ่นยนต์และเครื่องบิน ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔

การแข่งขันหุ่นยนต์และเครื่องบิน ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ มีแนวการดำเนินการ ๓ ระดับ ดังนี้

  • ศูนย์หุ่นยนต์ประจำจังหวัด จัดการแข่งขันประมาณเดือนกันยายน ถึง เดือนพฤศจิกายน คัดเอาทีมที่ชนะกติกาละ ๓ ทีมเพื่อไประดับภาค ศูนย์หุ่นยนต์จังหวัดนครสวรรค์ จัดการแข่งขัน วันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2554 ณ โรงยิมเนเซียม โรงเรียนนครสวรรค์
  • ระดับภาค  ดำเนินการแข่งขันดังนี้
  • ภาค เหนือ  จัดที่ศูนย์หุ่นยนต์จังหวัดกำแพงเพชร(โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม) เป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เพื่อคัดเลือกผู้ชนะลำดับที่ ๑ ถึง ๘ จำนวน ๘ ทีม เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศ
  • ภาคใต้  จัดที่ศูนย์หุ่นยนต์จังหวัดชุมพร(โรงเรียนศรียาภัย) เป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ ๗ – ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ เพื่อคัดเลือกผู้ชนะลำดับที่ ๑ ถึง ๕ จำนวน ๕ ทีม เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศ
  • ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ จัดที่ศูนย์หุ่นยนต์จังหวัดมหาสารคาม(โรงเรียนมหาวิชชานุกูล) เป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ เพื่อคัดเลือกผู้ชนะลำดับที่ ๑ ถึง ๑๐ จำนวน ๑๐ ทีม เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศ
  • ภาคกลาง และภาคตะวันออก  จัดที่ศูนย์หุ่นยนต์จังหวัดกาญจนบุรี(โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี) เป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ เพื่อคัดเลือกผู้ชนะลำดับที่ ๑ ถึง ๙ จำนวน ๙ ทีม เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศ
  • ระดับประเทศ  แข่งขันระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๕๕  เพืื่อชิงแชมป์ประเทศไทย กติกาละ ๓๒ ทีม
  • ดาว์นโหลดกติกาหุ่นยนต์และเครื่องร่อน ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๑ ที่นี่